Termeni şi Condiţii de utilizare – Gornistul

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SĂ CITIŢI ŞI SĂ ACCEPTAŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE MAI JOS ÎN TOTALITATE. VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CA SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE MAI JOS.

Site-ul www.gornistul.ro va fi denumit în continuare „site-ul”.

Drepturi de autor

Copyright © 2012 Gornistul
Toate drepturile rezervate, conform Legii nr. 18/1996 privind drepturile de autor.

Întregul conţinut al site-ului, indiferent de natura lui (text, imagini, elemente grafice, software şi alte elemente similare), este proprietatea exclusivă a Publicaţiei Online Gornistul. Conţinutul site-ului nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând dar nelimitându-se la forma electronică, fără permisiunea scrisă a Publicaţiei Online Gornistul.

Mărci înregistrate

Denumirea Gornistul, sub orice formă ar aparea în site, logo-urile şi simbolurile asociate lor, precum şi combinaţiile acestora cu orice cuvânt sau simbol grafic, folosite în site, sunt mărci înregistrate ale Publicaţiei Online Gornistul. Ele pot fi utilizate numai cu acordul Publicaţiei Online Gornistul şi numai în legătură cu produse sau servicii ale Publicaţiei Online Gornistul. Utilizarea altor mărci înregistrate afişate în site este permisă numai cu acordul proprietarilor lor de drept.

Confidenţialitate

Dacă utilizaţi site-ul, se presupune că sunteţi de acord că, Gornistul poate înregistra şi stoca informaţii despre dvs., obţinute cu acordul dvs. prealabil, şi le poate utiliza în scopul desfăşurării în condiţii optime a colaborării noastre şi al promovării serviciilor şi produselor oferite de Gornistul. Aceste informaţii, dar nu şi datele dvs. de identitate (nume, adresa fizică şi de e-mail, numărul de telefon), pot fi puse la dispoziţia unor terţe părţi în scopul identificării unor soluţii de îmbunătăţire a serviciilor pe care vi le oferă Gornistul (studii statistice, studii de piaţă etc.). Fac excepţie cazurile în care dezvăluirea identităţii dvs. este necesară în scopul respectării şi aplicării legii.

Utilizarea informaţiilor personale

Informaţiile despre dvs. pot fi folosite de Gornistul doar în scopul comercializării produselor şi serviciilor oferite, de exemplu pentru:

a. procesarea comenzilor sau cererilor dvs.;
b. oferte de servicii şi produse;
c. facturare
d. soluţionarea cererilor, întrebărilor sau reclamaţiilor dvs.;
e. realizarea unor studii de piaţă şi de produs şi marketingul produselor, al serviciilor Publicaţiei Online Gornistul şi al serviciilor furnizorilor şi partenerilor săi;
f. contactarea prin poştă sau prin oricare alte mijloace în legătură cu produsele oferite de Gornistul sau cu produse oferite de parteneri sau furnizori ai Publicaţiei Online Gornistul care prezintă, în opinia noastră, interes pentru dvs.;
g. înregistrarea dvs. în vederea acordării de reduceri, bonusuri, credite etc.

Limitarea responsabilităţii

Gornistul şi furnizorii/partenerii săi nu pot fi traşi la răspundere pentru nici un fel de daune, indiferent de natura acestora, ca rezultat al/în timpul utilizării site-ului şi a serviciilor oferite prin intermediul acestuia, sau ca urmare a imposibilităţii utilizării acestora. Deşi face toate eforturile în acest sens, Gornistul nu garantează că funcţionarea site-ului şi a serverelor va fi neîntreruptă şi lipsită de erori, că utilizarea site-lui este lipsită de riscuri (viruşi, alte elemente sau acţiuni care pot provoca daune, specifice Internetului şi tehnologiilor digitale, inclusiv violarea securităţii informaţiilor), că informaţiile furnizate prin intermediul site-ului sunt corecte şi la zi.

Gornistul nu este responsabilă în nici un fel pentru folosirea neautorizată a informaţiilor prezente în acest site, fără a se consulta în prealabil şi consultanţii noştri. Este posibil ca unele informaţii să nu mai fie de actualitate şi în vigoare, ca urmare a unor schimbări legislative ulterioare.

Utilizarea site-ului

În timpul utilizării site-ului şi a serviciilor sale, dvs., utilizatorul, vă angajaţi să respectaţi legile în vigoare şi să nu desfăşuraţi activităţi de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna funcţionare a site-ului, a serverului, securitatea informaţiilor etc.;

Vă angajaţi să nu modificaţi, copiaţi, distribuiţi, transmiteţi, afişaţi, publicaţi, reproduceţi, creaţi produse derivate sau să vindeţi orice fel de informaţii sau servicii obţinute prin intermediul site-ului;

Vă angajaţi să suportaţi orice costuri adiţionale legate de utilizarea site-ului, cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii telefonice şi de servicii Internet.

Modificări

Gornistul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând termenii şi condiţiile de faţă, fără vreo notificare prealabilă. Modificarile vor fi afişate în această pagină şi vor avea efect imediat. Utilizarea site-ului după efectuarea oricăror modificări înseamnă acceptarea implicită a acestora de către dvs.

Pentru reclamaţii şi sesizări privind copierea ilegală a informaţiilor din acest site, ne puteţi contacta la adresa de email info@gornistul.ro.

Gornistul
Decembrie, 2013