Nouă revistă românească de cultură la München

Din ultima lună a anului trecut, la München apare o nouă revistă românească de cultură, numită ALTERNANŢE, care reuneşte în paginile ei exclusiv creaţii literare şi de artă din toată lumea, dar cu precădere din România, printre semnatari numărându-se şi scriitori clujeni.

După cum declară în prezentarea acestei noi publicaţii membrii colegiului de redacţie – Andrei Zanca, Eugen D. Popin, Vasile Gogea şi Miron Kiropol -, în cuprinsul revistei „vor alterna poezia, eseul, critica, proza, teatrul, însoţite de lucrări grafice şi de pictură ale celor mai aleşi reprezentanţi ai ei”, publicaţia urmând să rămână „deschisă tuturor, mai ales tinerilor scriitori, artiştilor plastici din ţară, precum şi celor din afara ei, încercând astfel să ofere o panoramă cât mai cuprinzătoare a creatorilor reuniţi în paginile ei.”. Revista a fost deja înregistrată de Biblioteca Naţională a Germaniei – Centrul ISSN, iar ediţia on-line apare pe internet, la adresa http://www.revista-alternante.de.

Până în prezent au apărut două numere din această nouă revistă, şi trebuie remarcat că printre semnatari se numără şi câţiva scriitori clujeni. În cel de-al doilea număr, apărut în preajma aniversării lui Mihai Eminescu, semnează articole Dumitru Chioaru, Rodica Grigore, Bedros Horasangian, Letiţia Ilea, Vasile Gogea, Gabriela Cretan, Ion Maria, Ioan Negru, Iulian Boldea, Adriana Teodorescu, Constantin Munteanu, Andrei G. Neagu, Theodor Damian, Florin Manole, Dan Dănilă, Viorel Dădulescu, Adrian Munteanu, Alexandru Jurcan, Constantin Popa, Alexandru Dan, Adrian Gurgău, Livius P. Bercea, M. N. Rusu, Dan Anghelescu, Pavel Gătăianţu, Kurt Tucholsky, Luca Cipolla, Despina Budişteanu, Sosan Zenji, Andrei Zanca, Bernhard Setzwein şi Moses Rosenkranz. Trebuie menţionat că al doile număr inaugurează publicarea sistematică a traducerilor, din/în limba română/germană, dar nu numai.

Să nu încheiem înainte de a menţiona deosebita calitate grafică a revistei, asigurată prin eforturile şi talentul unor alţi doi membri ai redacţiei: ?erban Popin (concepţie grafică) şi Maximilian Dengg (webdesign şi desktop-publishing).